e-Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila

e-Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila novi je sustav elektroničkog podnošenja porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila, kojim je od 18. srpnja 2016. godine obveznicima posebnog poreza na motorna vozila (fizičkim i pravnim osobama) omogućeno elektroničko podnošenje porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila. Ovaj način podnošenja porezne prijave služi isključivo ubrzanju postupka oporezivanja motornih vozila posebnim porezom te će tako podnesene porezne prijave omogućiti jednostavniju i bržu provedbu poreznog postupka . Poreznu prijavu može se podnijeti na dva načina: autentifikacijom (korištenjem sustava e-Građani, odnosno putem NIAS-a) te bez autentifikacije. Dodatne informacije o trošarinama i posebnim porezima na motorna vozila, možete vidjeti na službenoj web stranici Carinske uprave u dijelu Posebni porezi na motorna vozila.