e-Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila

Na ovoj poveznici omogućeno je elektroničko podnošenje porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila pravnim i fizičkim osobama bez autentifikacije.Pravne osobe uključujući trgovce rabljenim motornim vozilima i opunomoćenike, koji podnose poreznu prijavu u ime i za račun obveznika pravnih osoba, mogu podnositi porezne prijave za oba načina utvrđivanja PPMV-a (Tablica 1 Pravilnika ili procjena), a fizičke osobe i opunomoćenici koji podnose poreznu prijavu u ime i za račun obveznika fizičkih osoba mogu podnositi porezne prijave isključivo za utvrđivanje porezne obveze putem procjene. Dodatne informacije mogu se naći na službenoj web stranici Carinske uprave u dijelu Posebni porezi na motorna vozila.